Polska pomoc

 

Edukacja językowa i program wolontariatu w CCOLT w Kambodży

W projekcie realizowanym w okresie 11 czerwca – 31 grudnia 2012 r. w Phnom Penh w Kambodży wzięły udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu od 25 czerwca do 2 października 2012 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Kultury Świata, a partnerem lokalnym Cambodia Children Orphanage for Living and Training (CCOLT).

Celem projektu była poprawa znajomości języka angielskiego wśród dzieci, młodzieży i studentów uczęszczających na zajęcia w szkole prowadzonej przez CCOLT, a także podniesienie jakości zajęć językowych oferowanych przez wolontariuszy pracujących w placówce. Kolejnym elementem była poprawa funkcjonowania CCOLT poprzez wprowadzenie systemu zarządzania pracą wolontariuszy.

W ramach projektu wolontariuszki uczyły łącznie 120 osób języka angielskiego. Stworzyły też kompleksowy program nauczania systematyzujący nauczanie w CCOLT, który wpłynie na poprawę znajomości języka u 200 uczniów szkoły.

Mając na uwadze stworzenie zasad pracy wolontariuszy i opracowanie porad ułatwiających życie w Kambodży przygotowano podręcznik dla wolontariuszy oraz przeprowadzono 2 szkolenia dla pracowników CCOLT.

Wolontariuszki skatalogowały zbiory biblioteczne i stworzyły listę zasobów ogólnodostępnych w Internecie, zakupiły też multimedialne materiały, które ulepszą działanie biblioteki (10 kaset, 2 płyty, 100 prezentacji, 20 filmów DVD), a także kserokopiarkę i rzutnik multimedialny).

W ramach inicjatywy edukacji globalnej przeprowadzonej w Polsce promowano ideę wolontariatu zagranicznego wśród studentów i nauczycieli języków obcych. Zorganizowano konkurs fotograficzny i wystawę zwycięskich zdjęć „Otwórzmy świat na wolontariat” w Warszawie, odbyły się także trzy spotkania z wolontariuszkami biorącymi udział w projekcie.