Polska pomoc

 

Edukacja globalna z klasą

Celem projektu realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. było podniesienie kompetencji nauczycieli gimnazjum z całej Polski w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji globalnej oraz opracowanie materiałów edukacyjnych pomocnych w ich realizacji.

W projekcie wzięło udział 114 nauczycieli, z których 88 ukończyło internetowy kurs „Edukacja globalna z klasą”. Przygotowanie materiałów wykorzystanych w kursie było jednym z elementów projektu. Szkolenie podzielone zostało na cztery moduły, w każdym z nich znajdowały się informacje o jednym z czterech zagadnień edukacji globalnej: świadomej konsumpcji (moduł 1.), ubóstwie (moduł 2.), migracjach (moduł 3.) i zmianach klimatu (moduł 4.). W ramach kursu zorganizowano także szkolenia stacjonarne, w których wzięło udział łącznie 85 nauczycieli.

W ramach projektu opracowano również publikacje „Świat na wyciągnięcie ręki” i „Świat w klasie” zawierające scenariusze zajęć na godziny wychowawcze oraz gotowe ćwiczenia do wykorzystania podczas lekcji przedmiotowych. Obie publikacje wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy. Materiały otrzymało 892 nauczycieli z całej Polski. Wersje elektroniczne publikacji są powszechnie dostępne na stronie internetowej wykonawcy projektu.