Polska pomoc

 

Edukacja globalna w warszawskich autobusach i metrze

Projekt realizowany był w okresie 15 sierpnia 2012 – 9 grudnia 2012 r. na terenie Warszawy. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa polskiego.

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości społecznej związanej z problemami ekonomiczno-społecznymi w krajach rozwijających się. Tematy poruszone w filmach kampanii to m.in. ubóstwo, zdrowie, problemy rozwojowe i edukacja.

Projekt odpowiadał na problem ograniczonej świadomości nt. nierówności  i problemów ekonomiczno-społecznych państw Globalnego Południa. Kampania informacyjna, opisująca różnorodne kwestie w tej tematyce, miała wpłynąć na wzrost poziomu wiedzy dot. problemów krajów rozwijających się i promować pozytywne postawy związane np. z wolontariatem.

Inicjatywa skierowana była bezpośrednio do podróżujących komunikacją miejską na terenie Warszawy. W ramach projektu w komunikacji miejskiej wyświetlono filmy na znajdujących się w wagonach ekranach, w sumie pokazując 56 spotów edukacyjnych w 210 wagonach metra i 248 autobusach, zamieszczano je także na stronie internetowej wykonawcy projektu. Wyświetlano również pytania quizowe związane z poruszaną tematyką. 

Łącznie materiały przygotowane w ramach projektu wyświetlono 100 320 razy (3 razy na godzinę 16 godzin na dobę), a liczba odwiedzin strony internetowej organizacji wyniosła 2 286,zaś odwiedzający obejrzeli strony internetowe z pytaniami łącznie 7 102 razy.