Polska pomoc

 

Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych

Projekt „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych", skierowany do  środowisk szkolnych (młodzieży i nauczycieli) z całej Polski, realizowany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w okresie 10 kwietnia – 31 grudnia 2011. Projekt stanowił kontynuację działań z lat poprzednich (2007-2011), a jego celem było motywowanie, inspirowanie i wspieranie nauczycieli, trenerów i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, zainteresowanych wdrażaniem edukacji globalnej w szkole.

W ramach projektu przeszkolono 16 koordynatorów do realizacji zaplanowanych w projekcie działań. W 16 regionach zorganizowano 18 konferencji promujących projekt i poruszających główne założenia edukacji globalnej, w których uczestniczyło łącznie 548 nauczycieli z całej Polski. Przeprowadzono 16 szkoleń dla 328 nauczycieli nt. pisania i realizowania projektów edukacyjnych i inicjatyw związanych z tematyką edukacji globalnej. Przygotowano materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej, które rozesłano do 500 szkół (w skład pakietu weszły publikacje, materiały multimedialne, filmy). Przeprowadzono szkolenie e-learningowe w formie 40-godzinnego kursu na platformie http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/.

Kolejnym działaniem był konkurs na szkolny projekt edukacyjny, w którym nagrodzono 13 szkół gimnazjalnych. W 16 regionach Polski zorganizowano również spotkania z wolontariuszami, którzy brali udział w programach w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Łącznie odbyło się 21 spotkań, które zgromadziły 1 848 uczniów.

W konferencji promującej działania edukacji globalnej, która była działaniem kończącym cały projekt wzięło udział 81 osób.