Polska pomoc

 

Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym

Projekt realizowany był przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r. Część działań projektowych odbyła się w Łodzi, inne realizowane były w 20 miastach na terenie 11 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie), pozostałe objęły całą Polskę. Ich bezpośrednimi beneficjentami byli nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości nauczycieli wobec współzależności globalnych we współczesnym świecie i wpływu osobistego zaangażowania i postaw indywidualnych na stan świata.

Działania projektowe polegały na przygotowaniu pakietu edukacyjnego, złożonego z części merytorycznej i 10 scenariuszy zajęć poświęconym wybranym krajom  Globalnego Południa. Aby udoskonalić przygotowane materiały, przeprowadzono cykl zajęć testowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W 11 województwach zorganizowano cykl szkoleń dla nauczycieli, którzy rozpoczęli następnie prowadzenie warsztatów w placówkach edukacyjnych, które miały być , kontynuowane po zakończeniu działań projektowych.

Łącznie przeprowadzono 50 zajęć testowych, w których wzięło udział 92 dzieci. We wszystkich szkoleniach wzięło udział w sumie 471 osób (nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlicowych) z miejscowości na terenie 11 województw.

Przygotowano również stronę internetową, zawierającą kompletny pakiet dydaktyczny i materiały dodatkowe. Wśród multimediów dostępnych na stronie internetowej znajdują się prezentacje i 15 filmów instruktażowych o łącznej długości ok. 50 minut. Opracowane w ramach projektu materiały edukacyjne opublikowane zostały w liczbie 1000 sztuk i udostępnione osobom i instytucjom w regionach nieobjętych szkoleniami. Zostały one rozesłane do kuratoriów, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, placówek oświatowych i bibliotek na terenie całego kraju.