Polska pomoc

 

Edukacja globalna w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami

Projekt realizowany był w Polsce między 1 czerwca i 31 grudnia 2013 r., a jego wykonawcą była Chrześcijańska Służba Charytatywna.

Celem projektu było wypełnienie luki edukacyjnej w zakresie edukacji globalnej w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt skierowany został do studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, którzy pracują lub pracować będą z dziećmi mającymi zaburzenia słuchu, wzroku lub zachowania.

W ramach projektu zorganizowano „Interdyscyplinarną Letnią Szkołę Edukacji Globalnej” w której wzięło udział 25 studentek pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej. W ramach zajęć, które miały miejsce w dniach 3-10 września w miejscowości Nasutów k. Lublina odbyło się ponad 60 godzin dydaktycznych, a także zajęcia integracyjne, konsultacje i pokazy filmowe. Korzystając ze zdobytej wiedzy uczestniczki szkolenia przeprowadziły w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej inicjatywy edukacyjne, w których uczestniczyło w sumie ponad 370 dzieci i nastolatków.

Opracowano także i rozprowadzono wśród instytucji i uczelni pedagogicznych pakiet materiałów do zajęć z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Publikacja została udostępniona wszystkim zainteresowanym w wersji elektronicznej.

Ponadto, 13 grudnia 2013 r. w Centrum Myśli Jana Pawła II odbyła się debata ekspercka poświęcona wprowadzaniu tematyki edukacji globalnej do nauczania osób ze specjalnymi potrzebami pedagogicznymi.