Polska pomoc

 

Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat

W projekcie realizowanym od 15 maja do 31 grudnia 2012 r. wzięły udział 22 placówki nauczania przedszkolnego z Wrocławia. Celem projektu było uzupełnienie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji globalnej w przedszkolach z wykorzystaniem elementów dialogu międzypokoleniowego. Projekt skierowany był do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W ramach działań projektowych zorganizowano 9 trzydniowych szkoleń dla nauczycielek przedszkolnych, których celem było zapoznanie uczestniczek z zagadnieniami edukacji globalnej i sposobami jej realizacji w Polsce. Łącznie w warsztatach wzięło udział 46 osób. Nowe metody zostały wykorzystane przez nauczycielki na prowadzonych przez nie zajęciach z edukacji globalnej w przedszkolach.

Zorganizowany został Tydzień Edukacji Globalnej z udziałem dzieci, ich rodziców i dziadków. Większość zajęć edukacyjnych, plastycznych i ruchowych w okresie TEG była związana z tematyką edukacji globalnej, część przedszkoli wprowadziła również do jadłospisu potrawy z innych krajów. Przeprowadzono też zajęcia, w czasie których rodzice i dziadkowie włączali się w proces edukacyjny. Łącznie w zajęciach z edukacji globalnej w czasie TEG wzięło udział 2000 dzieci, a ponad 700 rodziców i dziadków zostało zaangażowanych w organizację i prowadzenie TEG.

Przygotowano publikację podręcznika do edukacji globalnej dla przedszkoli, i aplikację na systemy mobilne. Podręcznik wydany został w 1000 egzemplarzach, i zawiera podstawy metodyki edukacji globalnej w przedszkolach, scenariusze zajęć, i opis wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej.