Polska pomoc

Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat

„Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat” - Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

Celem projektu jest uzupełnienie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji globalnej w przedszkolach z wykorzystaniem elementów dialogu międzypokoleniowego.

Projekt skierowany jest do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Jednym z elementów projektu będą szkolenia dla dwóch nauczycielek z każdej placówki, które wspólnie staną się ambasadorkami edukacji globalnej w swoim przedszkolu.

Wśród działań projektowych w okresie od września do listopada 2012 roku zaplanowano cykl trzech 3-dniowych szkoleń dla dwóch nauczycielek z każdej placówki biorącej udział w projekcie. Tematy szkoleń będą uwzględniały treści edukacji globalnej, metody pracy z przedszkolakami w tej dziedzinie oraz trening zadaniowy z kreatywnym tworzeniem nowych metod w oparciu o zdobytą wiedzę pod okiem metodyka pracy z dziećmi.

Od września do listopada 2012 roku w przedszkolach biorących udział w projekcie będą się odbywały zajęcia z wykorzystaniem nowych metod pracy z dziećmi. W listopadzie, w każdej z placówek objętych działaniami projektowymi planowane są obchody Tygodnia Edukacji Globalnej z udziałem rodziców. W grudniu 2012 wydany zostanie podręcznik do edukacji globalnej dla przedszkolaków oraz zostanie utworzona specjalna aplikacja (gra o tematyce globalnej) na systemy mobilne Android.

w górę

Tagi