Polska pomoc

 

Edukacja globalna dla najmłodszych (II edycja)

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem projektów "Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym" oraz "Edukacja globalna dla najmłodszych" (współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. i 2013 r.), w ramach których powstał pakiet edukacyjny zawierający scenariusze wraz z dodatkowymi pomocami (karty pracy, ilustracje, materiały informacyjne, mapy, zdjęcia, prezentacje). Publikacja została bardzo dobrze przyjęta przez nauczycieli. W ramach obecnego projektu, w odpowiedzi na oczekiwania nauczycieli oraz w odniesieniu do oceny projektu w "Partnerskim przeglądzie materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej", pakiet edukacyjny zostanie rozbudowany o 3 kolejne scenariusze i uzupełniony o treści multimedialne, do wykorzystania na coraz popularniejszych w szkołach tablicach interaktywnych.

Ważnym argumentem przemawiającym za potrzebą wsparcia edukacji formalnej w zakresie EG w przedszkolach i klasach I-III jest to, że treści z zakresu EG zabrakło w podstawie programowej dla tych etapów edukacyjnych, a co za tym idzie nie ma ich w podręcznikach, nie pojawiają się ani w kształceniu, ani w doskonaleniu nauczycieli. Jednocześnie obserwowane jest duże zainteresowanie tą tematyką ze strony nauczycieli.

Edukacja globalna dla najmłodszych (II edycja)

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca do grudnia 2014 roku, na terenie co najmniej 5 województw (łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego, wielkopolskiego tj. w województwach w których stowarzyszenie posiada filie i zespół współpracowników). Dostęp do materiałów będą mieli nauczyciele na terenie całego kraju.

Celem projektu jest przede wszystkim zmotywowanie i podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji globalnej poprzez dostarczenie im materiałów, przeszkolenie, zainicjowanie działań przez warsztaty dla dzieci, a także umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. W dłuższej perspektywie projekt ma wzmocnić znaczenie edukacji globalnej w edukacji formalnej, podnieść świadomość jej znaczenia wśród nauczycieli (i metodyków), ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli klas I-III oraz wychowawców przedszkolnych. Otwartość, empatia i duża wrażliwość dzieci w tym wieku powoduje, że edukacja w tym wieku, oparta głównie na zabawie, doświadczeniu i emocjach, jest bardzo trwała.

Pakiet edukacyjny zostanie wydany i rozdystrybuowany wśród nauczycieli podczas szkoleń, a także rozesłany korespondencyjnie. Przeprowadzonych zostanie 10 szkoleń dla nauczycieli. W 100 wybranych szkołach i przedszkolach odbędą się warsztaty inicjujące szkolne programy edukacji globalnej. W każdej placówce zgłoszonej do projektu odbędą się 3 warsztaty prowadzone przez trenerów Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Ich celem ma być ośmielenie i zmotywowanie nauczycieli do wprowadzenia edukacji globalnej do swojej praktyki pedagogicznej. Te modelowe zajęcia pokażą nauczycielowi jak mówić o krajach Południa w sposób niedyskryminujący, jak wykorzystywać poszczególne elementy pakietu. Ich celem jest również rozbudzenie ciekawości dzieci.

Edukacja globalna dla najmłodszych (II edycja)

W ramach projektu zaktualizowano, poszerzono o trzy nowe scenariusze o Pakistanie, Kenii i Paragwaju, i wydano w nakładzie 1 000 egzemplarzy publikację „Edukacja globalna dla najmłodszych”. Obejmuje ona łącznie 14 scenariuszy o krajach Globalnego Południa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z dodatkowymi pomocami w postaci kart pracy, ilustracji, materiałów informacyjnych, map i zdjęć. Publikacja liczy 200 stron – o 40 więcej niż było to zakładane podczas planowania projektu.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” przygotował również 2 000 egzemplarzy płyt DVD z materiałami do lekcji interaktywnych. Materiał przybliża dzieciom codzienne życie w krajach Globalnego Południa i ma na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania przedstawianymi kulturami. Wszystkie materiały zostały rozdystrybuowane w całej Polsce wśród nauczycieli oraz m.in. w bibliotekach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, centrach edukacji, wśród rodziców prowadzących edukację domową i w świetlicach.

Ośrodek zorganizował 10 szkoleń dla nauczycieli, w których wzięło udział łącznie 196 uczestników z terenu sześciu województw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Podczas szkoleń poruszano tematy znaczenia współzależności globalnych we współczesnym świecie. Po szkoleniu nauczyciele przeprowadzili 300 warsztatów z edukacji globalnej korzystając z materiałów edukacyjnych dostarczonych im w ramach projektu. Nauczyciele deklarowali również chęć wprowadzenia zagadnień edukacji globalnej do swojej codziennej praktyki.

Edukatorzy „Źródeł” przeprowadzili również 300 zajęć w 100 przedszkolach i szkołach podstawowych dla 1 880 dzieci. Wiele z tych warsztatów zorganizowano w placówkach w małych miejscowościach i wsiach w celu zwiększenia szans edukacyjnych dla dzieci, które mają mniejszy dostęp do nowoczesnych form edukacji pozaformalnej.