Polska pomoc

Edukacja globalna 2014 - regranting dla organizacji pozarządowych

MSZ zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie „Edukacja globalna – 2014. Regranting dla organizacji pozarządowych”, który jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED) i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańcówW konkursie zostanie rozdysponowana kwota 467 500 PLN

Każdy z podmiotów biorących udział w konkursie może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch projektów. Kwota dofinansowania jednego projektu to od 20 000 zł do 25 000 zł. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację w ramach konkursu „Edukacja globalna 2014” przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz wypełnienia formularza konkursowego w generatorze wniosków.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się dwa spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  • 10 czerwca w Warszawie;
  • 11 czerwca w Katowicach.

Nabór zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona) i szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o edukacji globalnej dostępne są na stronach internetowych Fundacji Edukacja dla Demokracji, Tygodnia Edukacji Globalnej i programu „polska pomoc”.

w górę

Tagi