Polska pomoc

 

Edukacja Globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych

Projekt realizowany był w okresie 26 kwietnia – 31 grudnia 2013 r. przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Polegał na wyłonieniu i dofinansowaniu najlepszych propozycji niewielkich projektów w obszarze edukacji globalnej. Granty miały być kierowane do organizacji podejmujących inicjatywy w miejscowościach liczących do 500 000 mieszkańców.

W ramach projektu przeprowadzono konkurs grantowy, na który wpłynęło 157 wniosków projektowych, z których wyłonionych zostało 29 projektów zgłoszonych przez 26 wnioskodawców, spośród których 14 nie zajmowało się wcześniej edukacją globalną. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 523 835 zł

W wyniku zrealizowania dofinansowanych działań nastąpiło podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu edukacji globalnej u beneficjentów ostatecznych projektu (organizacji społecznych, dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, społeczności lokalnej itd.). Co więcej, wielu beneficjentów bezpośrednich projektu (organizacje pozarządowe) wzmocniło swój potencjał (pozyskano wolontariuszy, opracowano materiały, przeszkolono personel), co wpłynie na jakość kolejnych projektów podejmowanych przez te organizacje. Na potrzeby promocji projektu prowadzona była strona internetowa http://www.eg.edudemo.org.pl/.

Komponent informacyjno-doradczy projektu objął 2 spotkania informacyjno-konsultacyjne (3 czerwca w Warszawie i 4 czerwca w Krakowie), a także 4 seminaria poświęcone zagadnieniom prowadzenia warsztatów jako metody pracy w edukacji globalnej (7 czerwca), organizacji gier miejskich (10 czerwca), globalnemu wymiarowi praw człowieka (17 września) i odpowiedzialnej konsumpcji (9 października). Grantobiorcom udostępnione zostały 3 szkolenia e-lerningowe: prawa autorskie w internecie; ewaluacja projektów; rozliczenie i sprawozdawczość projektowa.