Polska pomoc

 

E-globalna - elektroniczne repozytorium materiałów edukacyjnych

Celem projektu było udostępnienie i popularyzacja nowoczesnego i przyjaznego dla użytkowników narzędzia do pozyskiwania publikacji i materiałów szkoleniowych w dziedzinie edukacji globalnej. W ramach działań projektowych powołano grupę konsultacyjną, której celem było wyłonienie najlepszych materiałów na podstawie wspólnie opracowanych kryteriów jakości edukacji globalnej. Przeprowadzono lekcje testowe przykładowych konspektów zajęć oraz poprawę materiałów wymagających  korekty. Do udziału w grupie zaproszeni zostali eksperci legitymujący się różnorodnym doświadczeniem w edukacji globalnej. Rezultatem działań projektowych było utworzenie nowoczesnego i przyjaznego w użytkowaniu repozytorium materiałów edukacyjnych dostępne na stronie http://www.e-gobalna.edu.pl/.

W repozytorium znajduje się ponad 400 modułów składających się na około 80 gotowych do zastosowania w nauczaniu, materiałów edukacyjnych, zgodnych z podstawą programową. W skład repozytorium wchodzą scenariusze ćwiczeń, gry a także materiały wizualne z których każdy nauczyciel może stworzyć własny, odpowiadający potrzebom jego uczniów program nauczania.

Według danych projektodawcy informacja na temat portalu e-globalna i możliwościach korzystania z jego  zasobów dotarła do około 50 tysięcy nauczycieli w całym  kraju.