Polska pomoc

Dziesiąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

9 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczyła Pani Minister Joanna Wronecka, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej. Było to pierwsze posiedzenie Rady Programowej II kadencji (wybranej na lata 2016-2020).

Głównym tematem dziesiątego posiedzenia Rady było zaopiniowanie sprawozdań organów administracji rządowej z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2015 r. Podczas posiedzenia Rada odbyła dyskusję, a następnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania.

Ponadto podczas posiedzenia Rada wysłuchała informacji nt. modyfikacji w Planie współpracy rozwojowej w 2016 r., nt. pomocy humanitarnej udzielanej w reakcji na kryzys na Bliskim Wschodzie, nt. przeglądu polskiego systemu współpracy rozwojowej dokonywanego przez Komitet Pomocy Rozwojowej DAC OECD oraz nt. ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej udzielanej w latach 2012-2014.

w górę

Tagi