Polska pomoc

 

Dzieci ulicy w Limie - w drodze po uśmiech

Mimo poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej w Peru, dzieci są grupą najbardziej narażoną na biedę. Około 25 % dzieci w wieku 0 – 11 lat żyje w nędzy. Jakość życia zależy od wielu czynników, takich jak miejsce zamieszkania,  język jakim posługuje się dziecko (hiszpański lub keczua), a także różnice regionalne.

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 30 listopada 2013 r. w stolicy Peru Limie, brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres od 5 lipca do 4 października 2013 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Papaya, natomiast partnerami lokalnymi Stowarzyszenie Ayllu Situwa i Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur.

Celem projektu było przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży mieszkających w dzielnicach biedy w Limie i pochodzących z trudnych środowisk.

Głównym elementem projektu była praca pedagogiczno-wychowawcza wolontariuszki z wychowankami domu dla dzieci ulicy Ayllu Situwa w Limie, a także praca wśród dzieci bezdomnych (tzw. streetworking). Częścią edukacyjną projektu było stworzenie reportażu filmowego o dzieciach ulicy i warsztaty dla dzieci w Polsce.

W trakcie działań projektu wolontariuszka prowadziła zajęcia twórczego myślenia i warsztaty plastyczne dla wychowanków domu dla dzieci ulicy, organizowała również zajęcia rozwijające czytanie ze zrozumieniem. Łącznie odbyło się 36 godzin zajęć warsztatowych, w których uczestniczyła grupa od 5 do 8 wychowanków domu. Wolontariuszka przeprowadziła 31 godzin zajęć z jęz. angielskiego i 211 zajęć czytania.

W ramach działań streetworkingowych wolontariuszka prowadziła zajęcia dla dzieci z dzielnicy biedy Pacifico de Villa, obejmujące pomoc przy odrabianiu zadań domowych, naukę języka angielskiego, promocję dobrych nawyków dot. higieny i troski o środowisko, a także zajęcia twórczego myślenia. W sumie odbyło się 16 warsztatów twórczego myślenia i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami skierowanych do dzieci z dzielnicy biedy, a łączna liczba godzin przepracowanych przez wolontariuszkę w dzielnicy Pacifico de Villa wyniosła 112. Wsparcia udzielono w sumie ok. 50 dzieciom z tej dzielnicy.

W ciągu całego pobytu wolontariuszka zbierała materiały do filmu dokumentalnego nt. dzieci ulicy w Limie. Po powrocie do kraju powstał 30-minutowy materiał, który pokazano w czasie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i rodziców w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie. Stworzono również 5 scenariuszy lekcji dostępnych na stronie Fundacji Papaya.