Polska pomoc

 

Działania medyczne i artystyczne wśród społeczności palestyńskiej w trzech miejscowościach: Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala

Na terenie Autonomii Palestyńskiej najwięcej kobiet korzysta z bezpłatnych szpitali rządowych, gdzie personel medyczny nie jest tak liczny jak w prywatnych placówkach. W szpitalu Świętej Rodziny w Betlejem, rocznie odbywa się ok. 5 500 porodów, co stanowi 75% wszystkich porodów w gubernatorstwie Betlejem. Szpital jest otwarty dla wszystkich potrzebujących i prowadzi działalność w terenie dla kobiet, które mają utrudniony dostęp do szpitala w Betlejem z powodu check-pointów. Każda dodatkowa pomoc w szpitalu jest zatem bardzo potrzebna.

Ze względu na trudną sytuację polityczną społeczną i ekonomiczną oraz brak perspektyw młodzież palestyńska czuje się wykluczona. Potrzebne jest odpowiednie wsparcie, które pozwoli młodym ludziom na właściwy rozwój. Zdobyciu nowych umiejętności i wzmocnieniu sfery emocjonalnej oraz poprawie samooceny młodzieży służyły warsztaty zorganizowane przez wolontariuszkę.

Dzieci stanowią również bardzo wrażliwą grupę społeczną. Dużym problemem - zwłaszcza na terenach wiejskich - jest m.in przemoc w rodzinie. Interdyscyplinarne zajęcia z wolontariuszką pozwoliły dzieciom, które cierpią na różnego typu zaburzenia wynikające z przeżytej traumy otworzyć się na świat i spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy.

Działania medyczne i artystyczne wśród społeczności palestyńskiej w trzech miejscowościach: Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala

Projekt był realizowany w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2016 r. Wolontariuszka prowadziła działania w trzech miejscowościach na terenie Gubernatorstwa Betlejem w Autonomii Palestyńskiej – Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala w okresie od 30.08.2016 do 26.11.2016 oraz od 04.12.2016 do 29.12.2016 r.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) była Caritas Polska, a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) Caritas Jerozolima.

Projekt miał na celu wsparcie i aktywizację najbardziej wrażliwych grupach w społeczności palestyńskiej poprzez działania medyczne i artystyczne. Składał się z działań dostosowanych do potrzeb trzech różnych grup beneficjentów: kobiet, młodzieży i dzieci.

Beneficjentami projektu były pacjentki i personel Szpitala Świętej Rodziny w Betlejem, w którym wolontariuszka pomagała przy porodach oraz udzielała wparcia personelowi. Jej praca na bloku porodowym w szpitalu Świętej Rodziny polegała na zapewnieniu opieki kobietom we wszystkich fazach porodu. Wolontariuszka opiekowała się także dziećmi w momencie narodzin i podczas pierwszych dwóch godzinach po urodzeniu, w czasie adaptacji do środowiska zewnętrznego, kiedy oceniany jest stan noworodka, wykonywane są szczepienia i pierwsze karmienie piersią.

Wolontariuszka opiekowała się też kobietami w okresie wczesnopołogowym na sali porodowej. Ponadto do jej zadań należało prowadzenie dokumentacji i ogólna dbałość o czystość i uzupełnianie niezbędnego wyposażenia na sali porodowej. Wolontariuszka pracowała w zespole położnych i zazwyczaj była czwartą osobą uzupełniającą personel na zmianie. Pracowała także w ramach zespołu kliniki mobilnej na pustyni Judzkiej.

Drugą grupę beneficjentów stanowiły młode osoby z kościoła rzymskokatolickiego, grekokatolickiego, greko-prawosławnego i syryjsko-prawosławnego, pochodzące z Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala, uczestniczące dwa razy w tygodniu w warsztatach z pisania ikon prowadzonych przez wolontariuszkę. Uczestnicy warsztatu odwiedzili również Bethlehem Icon Center (miejsce, którego celem jest propagowanie ikonografii). Poza zdobyciem wiedzy teoretycznej o technikach malarskich, kontekście historycznym i kulturowym oraz praktycznej umiejętności pisania ikon, było to bardzo ważne wspólnotowe zbliżenie środowiska chrześcijan różnych obrządków na płaszczyźnie tworzenia sztuki sakralnej i wyrażania tłumionych emocji.

Trzecią grupą beneficjentów były dzieci w wieku 5-16 lat uczęszczające do Home of Peace w Betlejem i Latin Patriarchate Church w Beit Jala, dla których wolontariuszka przeprowadziła interdyscyplinarne warsztaty obejmujące zajęcia plastyczne i zabawy ruchowe oraz naukę języka angielskiego. W Palestynie bardzo potrzebne są wszelkie formy kształtowania poczucia estetyki, gdyż w szkolnej podstawie programowej niewiele jest zajęć plastycznych. Zajęcia rozbudziły zainteresowania dzieci, umożliwiły im spojrzenie na rzeczywistość z innej perspektywy, pobudziły wrażliwość oraz pozwoliły otworzyć się na świat i wyrazić własne odczucia. Jednocześnie warsztaty usprawniły kompetencje dzieci w zakresie prostego komunikowania się w języku angielskim.

Projekt służył realizacji Priorytetu 3 – „kapitał ludzki” wskazanego w „Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020” przyczyniając się do osiągnięcia 3 Celu Zrównoważonego Rozwoju, tj. zapewnienie wszystkim zdrowych warunków i promocja zdrowia dla każdego, niezależnie od wieku.

Działania medyczne i artystyczne wśród społeczności palestyńskiej w trzech miejscowościach: Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala

1.126 kobiet skorzystało z wsparcia wolontariuszki, która przepracowała na ich rzecz 387 godzin w szpitalu położniczym Świętej Rodziny w Betlejem. Personel szpitala zyskał nową wiedzę o dobrych praktykach medycznych.

2.26 młodych osób z kościoła rzymskokatolickiego, grekokatolickiego, greko-prawosławnego i syryjsko-prawosławnego, pochodzące z Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala zdobyło umiejętność pisania ikon.

3.123 dzieci z Home of Peace w Betlejem (w wieku 5-16 lat) i Latin Patriarchate Church w Beit Jala (w wieku 5-14 lat) rozwinęło swoje indywidualne zdolności, ukształtowało poczucie estetyki i wyobraźnię oraz podniosło umiejętności prostego komunikowania się w języku angielskim poprzez warsztaty interdyscyplinarne zorganizowane przez wolontariuszkę.