Polska pomoc

Działania Polskiej pomocy a Światowy Dzień Wody

2,2 miliarda ludzi żyje bez dostępu do czystej wody. Światowy Dzień Wody obchodzimy, by podkreślić ten problem, i zwiększyć naszą świadomość.

Światowy Dzień Wody 2020 poświęcony jest wodzie i zmianom klimatu, nierozerwalnie ze sobą związanym.

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Tymczasem z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i brakiem higieny umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.

Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.

Woda może pomóc w walce ze zmianami klimatu. Istnieją bowiem zrównoważone, niedrogie rozwiązania w zakresie wody i urządzeń sanitarnych. Korzystając efektywnie i oszczędnie z wody, możemy ograniczyć powodzie i susze, np. poprzez budowę tam piaskowych i systemów irygacyjnych.   

Każdy ma do odegrania pewną rolę. W naszym codziennym życiu możemy zaskakująco łatwo podjąć kroki w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Dlatego też ONZ-Woda (UN-Water), agencja koordynująca działania ONZ we wszystkich sprawach związanych ze słodką wodą, w tym w zakresie warunków sanitarnych, prowadzi globalną kampanię za pośrednictwem www.worldwaterday.org i mediów społecznościowych, dając ludziom i organizacjom narzędzia do promowania kampanii z udziałem własnych odbiorców.

Polska również włączyła się w te działania w ramach Światowego Dnia Wody, publikując na profilu Twitter.com/polskapomoc informacje o działaniach podjętych wspólnie z polskimi placówkami dyplomatycznymi, organizacjami pozarządowymi i Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności.

Oto przykładowe działania #polskapomoc zrealizowane w 2019 roku.

  • Z Polską pomocą powstają innowacyjne systemy irygacyjne w Palestynie

http://polskapomoc.gov.pl/Z,Polska,pomoca,powstaja,innowacyjne,systemy,irygacyjne,w,Palestynie,3090.html

  • Polska pomoc zwiększa dostępność do wody i higieny w Somalii

http://polskapomoc.gov.pl/Polska,pomoc,zwieksza,dostepnosc,do,wody,i,higieny,3120.html

  • Negocjacje współpracy polsko-tanzańskiej w sektorze wody

https://www.gov.pl/web/tanzania/negocjacje-wspolpracy-polsko-tanzanskiej-w-sektorze-wody

22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Wody.  Co roku od 1993 roku podkreślamy znaczenie wody słodkiej.

Głównym celem obchodów jest wspieranie osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju 6: woda i warunki sanitarne dla wszystkich do 2030 roku.

w górę

Tagi