Polska pomoc

 

Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku, Zaporożu (region zaporoski) oraz Charkowie

Sytuacja na wschodniej Ukrainie jest zmienna i niestabilna, po okresie względnego spokoju w maju 2016 r. Specjalny wysłannik OBWE informuje o naruszeniu Porozumień Mińskich. Walki są kontynuowane na linii kontaktowej w rejonie donieckiego lotniska i Avdiiki, w rejonie Horlivki i od niedawna we wschodniej części Mariupola. Pomimo pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, chackpoint Novotroitske został otwarty 16 maja, co rozluźniło sytuację na innych punktach kontrolnych w regionie donieckim. W regionie ługańskim przejście dla pieszych w Stanicy Ługańskiej jest czynne. Według oficjalnych danych State Border Guard Service od początku roku linię kontaktu przekroczyło ok 3 mln ludzi tj. ok. 20 tyś każdego dnia.

Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku, Zaporożu (region zaporoski) oraz Charkowie

Celem projektu jest dostarczenie specjalistycznej opieki medycznej obejmującej: profesjonalną diagnozę, zabiegi medyczne, zapewnienie dostępu do niezbędnych lekarstw i artykułów higienicznych, profilaktykę zdrowotną dla osób przesiedlonych oraz najbardziej potrzebujących mieszkańców tj. osób samotnych w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, samotnych matek z obwodu zaporoskiego i charkowskiego.

Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku, Zaporożu (region zaporoski) oraz Charkowie

Projekt realizowany był od 9 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. Wszystkie założone na etapie jego planowania cele zostały osiągnięte. Otworzono trzy gabinety socjalno-medyczne, w których udzielono łącznie 9 347 porad i zabiegów medycznych. Dzięki tym gabinetom, zmniejszyła się liczba chorych, przewlekłe choroby były monitorowane, obniżył się zakres samoleczenia oraz nieprawidłowego leczenia. Udzielono adekwatnej pomocy medycznej osobom przesiedlonym oraz potrzebującym jej mieszkańcom obwodów zaporoskiego i charkowskiego, których nie stać na korzystanie z publicznych form opieki medycznej.