Polska pomoc

 

Dostarczenie pomocy humanitarnej dla przesiedleńców wewnętrznych w okolicach Charkowa na Ukrainie

W ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz trzech organizacji pozarządowych – Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w grudniu 2014 r. zorganizowany został wspólny transport pomocy rzeczowej do Obwodu charkowskiego na Ukrainie.

Celem projektu Caritas Polska było przetransportowanie, dostarczenie oraz przekazanie do dystrybucji pomocy humanitarnej dla uchodźców wewnętrznych w regionie Charkowa w postaci: 2800 paczek żywnościowo – higienicznych – odzieżowych, 460 urządzeń do ogrzewania pomieszczeń oraz 2000 śpiworów. Pomoc została przekazana Caritas Ukraina, partnerowi Caritas Polska, który udziela wsparcia przesiedleńcom wewnętrznym w regionie Charkowa. Nacisk w ramach niniejszego projektu został położony na wsparcie:

  • rodzin, w których matka samotnie wychowuje dzieci, wielodzietnych (powyżej 5 członków) albo wychowujących niepełnosprawne dzieci lub zajmujące niepełnosprawnymi krewnymi,
  • kobiet w ciąży,
  • osób pozbawionych jakiegokolwiek innego wsparcia socjalnego (ze strony instytucji publicznych, innych organizacji czy osób prywatnych),
  • osób starszych.