Polska pomoc

Dokumenty i publikacje

PUBLIKACJE

Przegląd publikacji wydanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej "polska pomoc".

POLSKIE DOŚWIADCZENIA TRANSFORMACYJNE W PROGRAMIE POLSKIEJ POMOCY
Publikacja zawierająca przegląd działań finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w zakresie wsparcia transformacji krajów rozwijających się w latach 2010-2013 stanowi załącznik do Raportu rocznego 2012 "Polska współpraca na rzecz rozwoju".
POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA NOWE WYMIARY
Publikacja przedstawiająca perspektywy dla organizacji pozarządowych, samorządów i firm w obszarze współpracy rozwojowej.
POLSKA POMOC HUMANITARNA 2011/2012
Publikacja zawierająca przegląd działań finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w zakresie wsparcia transformacji krajów rozwijających się w latach 2010-2013 stanowi załącznik do Raportu rocznego 2012 "Polska współpraca na rzecz rozwoju".
EDUKACJA GLOBALNA
Edukacja globalna w programie polskiej współpracy rozwojowej.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W KIRGISTANIE. DOKUMENT POMOCNICZY
Dokument pomocniczy dla polskich podmiotów zainteresowanych realizowaniem w Kirgistanie projektów rozwojowych.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W MOŁDAWII. DOKUMENT POMOCNICZY
Dokument pomocniczy dla polskich podmiotów zainteresowanych realizowaniem w Mołdawii projektów z zakresu rozwoju regionalnego i decentralizacji oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU A PARTNERSTWO WSCHODNIE (2009-2010)
Publikacja Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ opisująca wybrane projekty polskiej pomocy realizowane w latach 2009-2010.
GEORGIAN-POLISH DEVELOPMENT CO-OPERATION 2008-2010
Raport nt. polsko-gruzińskiej wspópracy na rzecz rozwoju.
Podsumowanie lat 2008-2010 przygotowane przez Ambasadę RP w Tbilisi (ang.)
MECHANIZMY ZAANGAŻOWANIA SEKTORA PRYWATNEGO W ŚWIADCZENIE POMOCY ROZWOJOWEJ
Ekspertyza przygotowana dla MSZ w 2010 r.
POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Z AFGANISTANEM
Publikacja własna MSZ z 2010 r.
RAPORT NT. POTRZEB ROZWOJOWYCH ŻYTOMIERZA
Dokument wykonany na zlecenie MSZ - 2010 r.  
SPECIAL REVIEW OF POLAND
Raport DAC OECD z 2010 r.  
POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU 2009. UKRAINA
Prezentacja projektów rozwojowych zrealizowanych na Ukrainie w 2009 r.  
EDUKACJA GLOBALNA W POLSCE
Raport Global Network Education Europe z 2009 r.  
GEORGIAN-POLISH DEVELOPMENT CO-OPERATION 2009
Raport nt. polsko-gruzińskiej wspópracy na rzecz rozwoju (ang.)  
POLSKIE WSPARCIE BUDŻETOWE DLA GRUZJI
Raport zawierający analizę i rekomendacje dotyczące perspektyw udzielenia przez Polskę wsparcia budżetowego Gruzji (ang.)  
RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ W GRUZJI 2008
Dokument pomocniczy dla organizacji pozarządowych, administracji rządowej oraz samorządowej i innych instytucji zainteresowanych realizacją projektów pomocowych na rzecz Gruzji w ramach programów grantowych, w tym programu polskiej pomocy zagranicznej.  
NAUKA DLA POLSKIEJ POMOCY ROZWOJOWEJ
Krótki przewodnik dla naukowców i realizatorów projektów rozwojowych.  

powrót

LOGO POLSKIEJ POMOCY

Pliki z logo są dostępne do pobrania w sekcji opisującej znak graficzny polskiej pomocy.

powrót

MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Materiały w angielskiej wersji językowej

powrót

 

w górę

Tagi