Polska pomoc

Dokumenty i publikacje

Zamieszczone dokumenty strategiczne, publikacje oraz broszury informacyjne zawierają program i kierunki działania Polski w ramach niesienia pomocy rozwojowej i humanitarnej. Dodatkowo promują one wolontariat i edukację globalną. Interesujące dane ze współpracy z wybranymi krajami są również ujawnione w raportach.

 

 

w górę

Tagi