Polska pomoc

 

"Dobrze że żyjemy w Polsce" - Edukacja globalna w warszawskiej komunikacji miejskiej: autobusach i metrze

Inspiracją dla projektu była konstatacja, iż działania informacyjne z zakresu edukacji globalnej, choć często są kierowane do szerokiej opinii publicznej to docierają ze swoim przekazem jedynie do osób zainteresowanych tą tematyką.

Projekt miał na celu uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu istnienia nierówności rozwojowych na świecie i potrzeby przekazywania krajom rozwijającym się stosownej pomocy. W sposób szczególny podkreślono różnicę pomiędzy poziomem życia w Polsce, a uboższymi krajami, zwracając przy tym uwagę na sytuację naszych wschodnich sąsiadów.

Kampania edukacyjna składała się z 60 spotów. Każdy z nich był wyświetlany przynajmniej 32 tys. razy, w ciągu jednego dnia we wszystkich pojazdach objętych kampanią. Kampania trwała 12 tygodni, a prowadzono ją w około 250 pojazdach warszawskiej komunikacji miejskiej. Ze względu na materiały edukacyjne wyświetlane w autobusach i metrze, grupą docelową projektu były przede wszystkim: dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele, studenci i nauczyciele akademiccy oraz osoby w wieku pracującym (25-60 lat). Biorąc pod uwagę liczbę wykorzystanych ekranów, można założyć, że kampania dotarła do zdecydowanej większości mieszkańców aglomeracji warszawskiej, liczącej 2,5 mln osób. Pośrednim rezultatem było pogłębienie wiedzy przez osoby odwiedzające strony internetowe powiązane z prowadzoną kampanią edukacyjną.