Polska pomoc

 

Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej

W okresie od 1 września do 31 grudnia Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizowało projekt skierowany bezpośrednio do kadry akademickiej oraz do studentów różnych kierunków społecznych i humanistycznych (ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, kulturoznawstwo, socjologia, geografia, etnologia, pedagogika, filozofia).

Celami bezpośrednimi projektu było wsparcie wprowadzania elementów edukacji rozwojowej do programów polskich szkół wyższych na kierunkach społecznych i humanistycznej (ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, kulturoznawstwo, administracja, pedagogika, socjologia itp.) poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych; promowanie badań naukowych nad etycznymi i filozoficznymi zagadnieniami wiążącymi się z różnymi aspektami sprawiedliwości globalnej. Cele bezpośrednie projektu polegały więc na propagowaniu najnowszych światowych osiągnięć naukowych dotyczących etycznych problemów związanych ze sprawiedliwością globalną oraz pomocą rozwojową, a także promowaniu prowadzenia przez polską kadrę akademicką samodzielnych badań naukowych uwzględniających polską specyfikę i wymagania polskiej polityki zagranicznej (także w zakresie rozwojowym).

Projekt w istotny sposób przyczynił się do wzmocnienia potencjału i wzmocnienia instytucjonalnego beneficjentów – przede wszystkim kadry naukowej poprzez dostarczenie jej profesjonalnych narzędzi dydaktycznych. Jego rezultaty objęły stworzenie ogólnodostępnej bazy danych na stronie internetowej Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (http://www.incet.uj.edu.pl/), składającej się z bibliografii komentowanej, kazusów i przeglądu problemu, przygotowanej przez doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni, a także opracowanie katalogu stron internetowych; publikacja specjalnego numeru Internetowego Czasopisma „Diametros” z materiałami przygotowanymi w ramach projektu (5 artykułów naukowych); zorganizowanie w Instytucie Filozofii UJ ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2010 r. (w sumie 15 wystąpień).