Polska pomoc

Debata o Afryce w Instytucie Spraw Publicznych

W dniu 17 czerwca 2013 r. odbyło się, organizowane przez Instytut Spraw Publicznych, seminarium pod hasłem „Czas na Afrykę?". Celem spotkania była próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Czy w Afryce jest miejsce dla Polski? Czy Polska chce być w Afryce obecna? Czy Polskę stać na aktywniejszą pomoc rozwojową i większą obecność gospodarczą w Afryce? Dyskusję zainaugurowało wprowadzenie Min. Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w MSZ odpowiedzialnej m.in. za współpracę rozwojową.

W panelu dyskusyjnym, moderowanym przez Pawła Bagińskiego, udział wzięli: Dominik Kopiński, Wiceprezes Zarządu Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, Tomasz Ostaszewicz, Dyrektor Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki, Mirosław Sycz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej w MSZ, oraz Robert Zduńczyk, Prezes Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia.

Uczestnicy seminarium zgodni byli co do jednego, że w sytuacji, kiedy kontynent afrykański zaczyna być postrzegany przez biznes międzynarodowy jako gospodarczo najbardziej perspektywiczny, zaangażowanie Polski w krajach w Afryki, gospodarcze i rozwojowe powinno zdecydowanie wzrosnąć.    

W trakcie spotkania udostępniona została publikacja "Polska współpraca rozwojowa. Nowe wymiary. Perspektywy dla organizacji pozarządowych, samorządów i firm" wydana przez Think Tank na zamówienie MSZ. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień związanych ze współpracą rozwojową oraz pogłębianie świadomości społeczeństwa na ten temat. 

w górę

Tagi