Polska pomoc

Debata na temat realizacji 3 Milenijnego Celu Rozwoju

Fundacja Partners Polska zaprasza do uczestnictwa w debacie na temat realizacji 3 Milenijnego Celu Rozwoju pod tytułem:
 
Równość płci i awans społeczny kobiet w projektach pomocy rozwojowej

W debacie wezmą udział przedstawiciele środowisk naukowych (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW) oraz organizacji realizujących projekty związane z edukacją w krajach objętych polską pomocą rozwojową.

Debata jest częścią programu „Nauka dla Pomocy Rozwojowej". Projekt ma na celu zbudowanie mechanizmów współpracy między organizacjami pozarządowymi pracujących za granicą (głównie w ramach programu Polskiej Pomocy), a środowiskiem naukowców reprezentujących dziedziny ważne dla jakości pomocy rozwojowej.

Data: 28 maja 2010, godz. 10.00-14.00
Miejsce:  Koszykowa 79 (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej sala nr 205), Warszawa

Więcej informacji o debacie i programie „Nauka dla Pomocy Rozwojowej" na stronach http://www.promocjanauki.pl/

Projekt "Nauka dla Rozwoju" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

w górę

Tagi