Polska pomoc

Debata! - Skuteczne strategie edukacyjne w realizacji projektów pomocy rozwojowej

Skąd wiemy, jak pomagać? Jak pomagać nie szkodząc? Z kim współpracować, żeby nie popełniać błędów? Jak wykorzystywać potencjał instytucji badawczych w projektach rozwojowych?

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International z Brukseli zapraszają do udziału w programie „Nauka dla Pomocy Rozwojowej". Projekt ma celu zbudowanie mechanizmów współpracy między organizacjami pozarządowymi pracujących za granicą (głównie w ramach programu Polskiej Pomocy) a środowiskiem naukowców reprezentujących dziedziny ważne dla jakości pomocy rozwojowej. Jego celem pośrednim jest również ocena realizowanych projektów w ramach programów pomocy rozwojowej oraz wypracowanie metod poprawy jakości realizowanych projektów.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w debacie pod tytułem:

Skuteczne strategie edukacyjne w realizacji projektów pomocy rozwojowej, która odbędzie się w dniu 6 maja 2010 w Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica).

W debacie wezmą udział przedstawiciele środowisk naukowych (Centrum Nauki Kopernik) oraz organizacji realizujących projekty związane z edukacją w krajach objętych polską pomocą rozwojową (m. in. Fundacja Usłyszeć Afrykę)

Fundacja przewiduje dofinansowanie kosztów podróży do Warszawy dla osób z innych miejscowości w wysokości 100 PLN
. W tym celu prosimy zaznaczyć odpowiednią pozycję na formularzu zgłoszeniowym. O przyznaniu dofinansowania kosztów przejazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu przyjmujemy faksem na nr (22) 825 40 83 lub e-mailem na adres: nauka@partnerspolska.pl do 30 kwietnia.
formularz do pobrania na stronie. http://www.fpp.org.pl/ 

w górę

Tagi