Polska pomoc

 

"Dar życia." Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi - Tanzania, edycja III

W projekcie realizowanym w okresie 18 czerwca – 31 grudnia 2012 r. w Bugisi (region Shinyanga) w Tanzanii brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres od 3 sierpnia do 3 grudnia 2012 r. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI", a partnerem lokalnym Misja w Bugisi.

Celem projektu było zapewnienie opieki poporodowej beneficjentkom projektu: kobietom zamieszkałym na terenie misji Bugisi, w szczególności matkom chorym na AIDS i pochodzącym z grupy ryzyka.

W trakcie projektu wolontariuszka pracowała w Przychodni Zdrowia w Bugisi, gdzie wykonywała średnio 2 24-godzinne dyżury w tygodniu, świadczyła również opiekę lekarską dla pacjentów ambulatoryjnych, i opiekowała się hospitalizowanymi pacjentami. W sumie wolontariuszka pomogła ok. 1000 pacjentom.

Wolontariuszka dokształcała również pozostałą kadrę pielęgniarską, co wpłynęło na polepszenie opieki zdrowotnej w przychodni. Jako wykwalifikowana położna, wolontariuszka w trakcie projektu przyjmowała liczne porody, również te z komplikacjami, a w ramach pracy w klinice poporodowej (jeden dzień w  tygodniu) badała kobiety i noworodki, dodatkowo je szczepiąc. W ramach 12 wizyt w klinice poporodowej wolontariuszka spotkała się z ok. 420 kobietami. W czasie pracy w klinice przedporodowej przeprowadziła 478 położniczych badań ultrasonograficznych.

Wolontariuszka wraz z miejscową pielęgniarką odbyła również kilka wizyt w wioskach, których mieszkanki ze względu na odległość nie mogły dotrzeć do przychodni i kliniki.

Kolejnym działaniem projektowym była Szkoła Rodzenia, która zgromadziła 151 okolicznych kobiet. Wolontariuszka przeprowadziła również seminarium medyczne dla dziewcząt ze szkoły średniej Don Bosco, w którym wzięło udział 131 uczestniczek.

W rezultacie projektu znacząco poprawiło się nastawienie kobiet do porodu pod profesjonalną opieką medyczną, więcej osób uczęszcza do kliniki przedporodowej. 99% kobiet będących pod opieką kliniki przedporodowej jest badanych na obecność wirusa HIV, przez co może podjąć leczenie jeszcze w czasie ciąży, zwiększając szansę na zdrowe dziecko. Dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez wolontariuszkę, lokalne pielęgniarki podniosły swoje umiejętności w odbieraniu porodów.