Polska pomoc

 

"Dar życia." Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi - Tanzania, edycja II.

W projekcie realizowanym w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. w Bugisi (region Shinyanga) w Tanzanii brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI", a partnerem lokalnym Misja w Bugisi i Siostry Zakonne OLA.

Celem projektu było zapewnienie opieki okołoporodowej kobietom zamieszkałym na terenie misji Bugisi i noworodkom, wykonywanie badań przesiewowych i edukacja kobiet w ciąży.

W trakcie projektu wolontariuszka pracowała w Przychodni Zdrowia w Bugisi, świadczyła również opiekę lekarską dla pacjentów ambulatoryjnych. Średnio 3 razy w tygodniu odbywała także 24-godzinne dyżury lekarskie.

Jako wykwalifikowana położna, wolontariuszka w trakcie projektu przyjmowała liczne porody, również te z komplikacjami. Przeprowadziła także 591 położniczych badań ultrasonograficznych, badała kobiety po porodzie i noworodki, dodatkowo je szczepiąc (w sumie 482 zaszczepionych dzieci).

Wolontariuszka wraz z miejscową pielęgniarką odbyła również 4 wizyty w czterech okolicznych wioskach (Mwanono, Mwamalulu, Bukumbi i Chembeli), których mieszkanki ze względu na odległość nie mogły dotrzeć do przychodni i kliniki. W trakcie wizyt wolontariuszka udzielała pomocy medycznej i zaszczepiła w sumie 89 dzieci.

Kolejnym działaniem projektowym była Szkoła Rodzenia, która zgromadziła 235 okolicznych kobiet, zorganizowana jako 5-godzinne spotkanie edukacyjne.

Po przeprowadzeniu projektu  zaobserwowano poprawę nastawienia miejscowych kobiet do porodu pod profesjonalną opieką medyczną, więcej kobiet zaczęło również uczęszczać do kliniki.