Polska pomoc

 

"Dar życia" Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi – Tanzania

W okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI" we współpracy z Bugisi Mission, SMA – Tanzania zrealizowało projekt z zakresu ochrony zdrowia skierowany do kobiet zamieszkujących tereny Misji Bugisi. Projekt został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie zasygnalizowane przez Przychodnię Misyjną w Bugisi w regionie Shinyanga w północnej Tanzanii, terenu zamieszkałego głównie przez plemię Sukuma, największe spośród 120 tanzańskich plemion. 

Projekt zakładał opiekę zdrowotną nad kobietami i matkami z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka. Działania projektowe prowadzone były w klinice w Bugisi, gdzie wolontariuszka wykonywała badania USG ciężarnych kobiet i asystowała przy porodach, a także w okolicznych wioskach (wolontariuszka dwa razy w tygodniu uczestniczyła w wizytach, podczas których jej zadaniem było: szczepienie dzieci, prowadzenie farmakoterapii dla matek z niemowlętami i dziećmi do 5 roku życia, rozdawanie leków antyretrowirusowych dla chorych na HIV/AIDS, opieka nad niemowlętami urodzonymi przez matki chore na AIDS, prowadzenie wywiadu środowiskowego wśród kobiet z grupy ryzyka i zachęcanie do poddania się badaniom kontrolnym w klinice. W ramach kliniki wyjazdowej wolontariuszka uczestniczyła również w dwóch wyjazdach do wioski trędowatych (3 listopada i 1 grudnia), gdzie odwiedzała chorych, opatrywała rany i rozdawała leki farmakologiczne. Ponadto raz w tygodniu wolontariuszka uczestniczyła w warsztatach prowadzonych w szkołach średnich i podstawowych, mówiąc o higienie oraz zagrożeniach i profilaktyce AIDS.