Polska pomoc

 

Czy Afryka jest krajem? Podręcznik nie tylko dla nauczycieli geografii i historii

Projekt realizowany był w okresie 1 maja – 30 grudnia 2011 r. w Warszawie. Jego celem było opracowanie i rozdystrybuowanie podręcznika poświęconego Afryce.  Wykonawcą projektu była Fundacja „Afryka Inaczej”.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych oraz pośrednio uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym elementem projektu było przygotowanie i wydanie publikacji pt. „Czy Afryka jest krajem. Poradnik nie tylko dla nauczycieli geografii i historii”, a także przeprowadzenie konkursu na najlepszy konspekt zajęć edukacyjnych.

Publikacja miała na celu przede wszystkim dostarczenie rzetelnej informacji nt. kontynentu afrykańskiego, poprzez przygotowanie tekstów i 4 konspektów zajęć edukacyjnych na ten temat. Ponadto, poradnik wraz z dodatkowymi materiałami, takimi jak pliki audio został zamieszczony na specjalnej, ogólnodostępnej platformie internetowej www.afryka.org/edukacja.

Łącznie, publikacja została wydrukowana i rozdystrybuowana w nakładzie 1500 egzemplarzy.