Polska pomoc

 

Cykl edukacji globalnej w programie "To był dzień na świecie (TBDNS)"

W ramach projektu, w każdą trzecią sobotę miesiąca od sierpnia do grudnia 2013, w cotygodniowym programie Polsat News pt. "To był tydzień na świecie" wyemitowano cykl edukacyjny prezentujący wybrane zagadnienia z zakresu edukacji globalnej. Cykl podzielony został na dwie części - emisję reportażu, materiału filmowego bądź wywiadu oraz na dyskusję w studio.

Program  "To był tydzień na świecie" to magazyn geopolityczny, prezentujący komentarze, analizy i korespondencje z całego świata. Celem ogólnym projektu jest edukacja globalna społeczeństwa, a także edukacja globalna dziennikarzy i wydawców polskich mediów, poprzez włączenie ich w proces realizacji projektu. Długofalowym celem projektu jest też zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i podmiotami zaangażowanymi we współpracę rozwojową a mediami. Realizacja projektu opierała się na współpracy z Telewizją Polsat, a całkowita dotacja MSZ wyniosła 99 tys. PLN.

W audycjach prezentowane były reportaże związane tematyką globalnego ocieplenia (z Malediwów), nielegalnej migracji Afrykańczyków do Europy (materiał z Malty), likwidacji długotrwałych następstw katastrof ekologicznych (z Czarnobyla na Ukrainie), problemów i konfliktów związanych z zaopatrzeniem w wodę (Kirgistan), nie nadążania nowych miejsc pracy za przyrostem ludności w Afryce (Uganda).