Polska pomoc

Co dalej w naszych gminach? Plany zmian i wymiana doświadczeń

Podczas dwudniowego forum we Lwowie uczestnicy projektu "Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem” wymienili się doświadczeniami z zakresu reformy samorządowej i podsumowali swoją aktywność w projekcie.

Otwarcie forum przez partnerów realizujących projekt – przedstawicieli Fundacji Edukacja dla Demokracji, Stowarzyszenia „Nasze Podole” oraz Towarzystwa Lwa Fot. Tadeusz Rudzki

50 osób wzięło udział w forum, w tym 38 przedstawicieli połączonych gmin z obwodu chmielnickiego, czerkaskiego, czerniowieckiego i zaporoskiego. Samorządowcy zaprezentowali opracowane w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, plany zmian dotyczące różnych obszarów działania gminy, takich jak organizacja pracy placówek oświatowych, rozwój lokalnej turystyki, rozwój spółdzielni rolniczych, działalność ośrodków kultury, wywóz odpadów. W procesie tworzenia planów zmian wspierali ich ukraińscy konsultanci, specjalizujący się w temacie decentralizacji. Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat możliwości wdrożenia tych planów.

Program forum uzupełniły wystąpienia ekspertów poświęcone m.in. reformie oświaty, reformie systemu opieki zdrowotnej, tworzeniu budżetu partycypacyjnego, komunikacji z mieszkańcami oraz tworzeniu agencji rozwoju lokalnego. Po krótkich wystąpieniach uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami w ramach stolików eksperckich.

Projekt „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem” zrealizowała Fundacja Edukacja dla Demokracji z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Towarzystwo Lwa. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 224 117 PLN w ramach polskiej współpracy rozwojowej Polska pomoc.

w górę

Tagi