Polska pomoc

 

Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni


Ogólna słabość gospodarki ukraińskiej związana z jej specyficzną strukturą własnościową - dominacją wielkiego, rozbudowanego w struktury o charakterze wertykalnym, biznesu przy słabym stopniu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości - skutkuje bezrobociem, które w grupie wiekowej 15-24 lat sięgnęło w 2011 prawie 20%. Równocześnie, co przyznają władze ukraińskie, około 40% absolwentów szkół wyższych pracuje na stanowiskach o wymaganiach znacznie poniżej ich kwalifikacji. W tym samym czasie przedsiębiorcy bezskutecznie szukają kandydatów o wymaganych przez nich umiejętnościach.

Charkowska Narodowa Akademia Gospodarki Komunalnej - KNAME jest jedną z uczelni ukraińskich próbujących nadążyć za zmianami na rynku pracy. Uczelnia wprowadziła np. kursy dla zarządców nieruchomości i rozważa wprowadzenie kursów dla rzeczoznawców majątkowych. W strukturze uczelni znajduje się Centrum Technologii Energooszczędnych prowadzące badania nad zastosowaniem konkretnych rozwiązań w środowisku zurbanizowanym oraz przygotowujące studentów do podjęcia pracy np. w charakterze menedżerów ds. energii. KNAME jest głęboko zainteresowane w zgłębieniu polskich doświadczeń w tych obszarach tematycznych wierząc, iż byłoby to z korzyścią dla jakości świadczonego procesu edukacji studentów, co z kolei podniosłoby ich szanse na rynku pracy.

KNAME stara się wspierać swoich absolwentów w udanym starcie zawodowym poprzez organizowanie wydziałowych targów pracy oraz publikacje poradników i umieszczanie informacji na stronie internetowej uczelni. Pomoc ta jednak nie ma charakteru systemowego i instytucjonalnego. W tej sytuacji KNAME wyraziło zainteresowanie doświadczeniem pracy uczelnianych biur karier czy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce.

Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni


Projekt modułowy realizowany był w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI w Kijowie oraz Europejskim Instytutem Nieruchomości.

Głównym celem I modułu projektu było zwiększenie szans samodzielnego zatrudnienia absolwentów Charkowskiej Narodowej Akademii Gospodarki Komunalnej (KNAME) poprzez utworzenie nowoczesnej formy wspierania startu zawodowego oraz transferu wiedzy ze środowiska akademickiego do środowiska biznesu. Projekt odpowiadał na istniejący w Charkowie problem trudności z wejściem na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych w Ukrainie sięga 20%, a 40% absolwentów szkół wyższych pracuje na stanowiskach o wymaganiach znacznie poniżej ich kwalifikacji.

Działania projektu były skierowane do studentów, absolwentów i pracowników Charkowskiej Narodowej Akademii Gospodarki Komunalnej (KNAME).

W trakcie realizacji I modułu projektu uczestnicy seminariów i warsztatów w Charkowie poznali koncepcje i system organizacyjny akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce, studenci zostali zachęceni do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przeszkoleni  w przygotowywaniu biznes planów. Władze uczelni  KNAME otrzymały założenia funkcjonowania inkubatora akademickiego w Charkowie, przygotowane przez Komitet Ekspercki, który powstał w trakcie realizacji projektu.

W ramach II modułu projektu realizowanego w 2014 r. powstał i rozpoczął działania Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wspierający jednorazowo działalność 5 przedsiębiorstw.

Wartość dofinansowania wyniosła 208 657 zł w 2013 r. i 353 255 zł w 2014 r., a wartość projektu osiągnęła 234 121 zł w 2013 r. i 4441 570 zł w 2014 r.

Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni


Poprzez intensyfikację kontaktów środowiska akademickiego Charkowa (Narodowa Akademia Gospodarki Komunalnej - KNAME) z naukowcami uczelni krakowskich (np. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz polskimi praktykami ze środowiska gospodarki mieszkaniowej wzmocniony został komponent edukacji biznesowej obecny w zajęciach prowadzonych na ukraińskiej uczelni. Następnym krokiem w zwiększeniu szans absolwentów KNAME na rynku pracy było umożliwienie im rozpoczęcia działalności w ramach utworzonego na uczelni inkubatora przedsiębiorczości specjalizującego się w obszarach tematycznych: gospodarka komunalna i mieszkaniowa, zarządzanie nieruchomościami, audyty energetyczne, technologie związane z termomodernizacją i efektywnością energetyczną; wykorzystanie wyników badań naukowych w działalności gospodarczej.

Szczegółowe rezultaty działań projektowych w Module I to:

  • 16 pracowników charkowskiej uczelni podniosło swoją wiedzę w obszarze funkcjonowania akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i korzyści, jakie niesie ze sobą jego funkcjonowanie na uczelni,
  • 50 studentów zostało zachęconych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz przeszkolonych w zakresie przygotowywania biznes planów,
  • 5 studentów Akademii, na podstawie najlepszych biznes planów, zostało zaproszonych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach akademickiego inkubatora przedsiębiorczości.

Szczegółowe rezultaty działań projektowych Modułu II to:

  • oddany do użytku inkubator dysponujący 4 pomieszczeniami o pow. ok. 120m² wraz z umeblowaniem i sprzętem biurowym i dwoma osobami zatrudnionego personelu,
  • 5 nowych firm, które rozpoczęły działalność w inkubatorze w Charkowie otrzymało wsparcie mentorów z Polski,
  • 10 osób związanych z firmami i inkubatorem w Charkowie  nawiązało kontakty przydatne w ich działalności na targach tematycznych w Polsce,
  • opracowano podstawy finansowej działalności inkubatora na kolejne dwa lata.