Polska pomoc

 

Budowa drogi do District Center w Jaghori

W okresie od 18 grudnia 2009 r. do 30 września 2010 r. Polski Zespół PRT Ghazni (Ministerstwo Obrony Narodowej) we współpracy z Administratorem Dystryktu Jaghori zrealizował projekt w ramach którego został wykonany odcinek drogi o nawierzchni brukowej z kamienia łamanego o długości 425 m i szerokości jezdni 7 m. Ponadto w poboczach drogi zostały wykonane rynsztoki mające na celu odprowadzenie wód opadowych. Łączna szerokość utwardzonej nawierzchni (jezdni wraz z poboczami) wyniosła 9 m.  

Celem projektu była poprawa infrastruktury drogowej w Afganistanie. Dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej pobudzona zostaje gospodarka kraju, co koresponduje z pierwszym Millenijnym Celem Rozwoju, zakładającym m.in. wyeliminowanie skrajnego ubóstwa. 

Droga utrzymywana jest przez władze lokalne dystryktu Jaghori. Jako struktura trwała nie wymaga szczególnych zabiegów eksploatacyjnych na przestrzeni najbliższych lat.