Polska pomoc

Bezpieczny wypoczynek dzięki Polskiej pomocy

20 ratowników z Ukrainy, po 10 z obwodów zakarpackiego i iwano-frankiwskiego, zakończyło szkolenia z ratownictwa na obszarach wodnych w ramach projektu Polskiej pomocy realizowanego na Podkarpaciu.

Przez kilka dni uczestnicy zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności w specjalnym ośrodku szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Ćwiczenia prowadziła kadra instruktorska Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Tematyka szkoleń dotyczyła prawidłowej organizacji ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych, pływania i technik ratownictwa wodnego, a także wykorzystywania sprzętu niezbędnego do tego typu akcji. Program szkolenia obejmował głównie zajęcia praktyczne na zbiorniku wodnym.

- Ćwiczyliśmy z nimi wszystkie elementy ratownictwa wodnego – od wejścia do wody, ze skokami – dopłynięcie do poszkodowanego, obezwładnienie go, kiedy jest agresywny, metody holowania, wykorzystania sprzętu czyli łodzi, deski – przekazaliśmy im naprawdę dużo wiedzy i praktycznych umiejętności – zapewniał st. kpt. Ernest Janik z KW PSP w Rzeszowie. Ukraińscy ratownicy zostali zaopatrzeni w specjalną odzież do ćwiczeń kupioną ze środków Polskiej pomocy. Dodatkowo w ramach otrzymanej z MSZ dotacji województwo podkarpackie zakupi specjalistyczny sprzęt potrzebny do akcji ratowniczych, który trafi do służb ukraińskich, m.in. sanie transportowe i łódź ratowniczą.

Zakończone w Nisku szkolenie to pierwszy element tegorocznej edycji projektu. W listopadzie przewidziany jest jeszcze kurs z zakresu prowadzenia akcji poszukiwawczych w górach w Bieszczadach. Weźmie w nim udział 12 ratowników górskich – po sześciu ze służb ratowniczych z Obwodu Iwano-Frankowskiego i Zakarpackiego.

- Te wszystkie działania prowadzone są z myślą o tym, aby poprawić bezpieczeństwo osób wypoczywających po obu stronach granicy. To szkolenie przyda się do niesienia pomocy waszym ukraińskim turystom, ale także naszym, którzy odwiedzają Karpaty – Użgorod, Iwano -Frankowsk – będą się tam czuć bezpiecznie. Mówimy wszystkim o naszej współpracy, o tym, że po stronie ukraińskiej są wyszkolone na Podkarpaciu grupy ratowników - podkreślał marszałek Władysław Ortyl, wręczając ukraińskim ratownikom certyfikaty zaświadczające odbycie szkolenia.

- Cieszę się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydatkuje pieniądze na tak ważne projekty, jak szkolenie ukraińskich służb ratowniczych. To bardzo potrzebne, zwłaszcza w rejonach przygranicznych – podkreślała konsul Katarzyna Sołek z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Samorząd Województwa Podkarpackiego przedsięwzięcia z zakresu  bezpieczeństwa na Ukrainie realizuje w ramach polskiej współpracy rozwojowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP od 2016 roku.

w górę

Tagi