Polska pomoc

 

Bezpieczeństwo żywnościowe i pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie

Liczba uchodźców na terenie Libanu szybko rośnie, a pomoc udzielana w tym regionie maleje, zwłaszcza gdy UNHCR i inne agencje międzynarodowe, takie jak Światowy Program Żywnościowy (ang. WFP) ograniczyły fundusze. Znaczące jest zapotrzebowanie na artykuły zaspokajające podstawowe potrzeby, takie jak żywność oraz środki higieniczne.

Zgodnie z danymi UNHCR od początku konfliktu w Syrii, Liban przyjął 1,1 mln uchodźców. Po uwzględnieniu osób niezarejestrowanych można założyć, że na terytorium tego kraju przebywa 1,5 mln uchodźców syryjskich. Jest to jedno z największych skupisk uchodźców na świecie. Osoby te przebywają wśród ludności lokalnej i nie koncentrują się w obozach dla uchodźców. 52% z nich nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb i głównych źródłem ich utrzymania jest pomoc żywnościowa.

Ograniczenie funduszy ma również wpływ na społeczność przyjmującą, która silnie odczuwa ciężar trwającego konfliktu. Pomoc międzynarodowa jest niezbędna, aby Liban mógł odpowiedzieć na kryzys humanitarny, ale również zaspokoić potrzeby najuboższych Libańczyków. Szacuje się, że około 404 tys. Libańczyków (ok. 10 % społeczeństwa) żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa.

Bezpieczeństwo żywnościowe i pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie

Projekt realizowany na terenie całego Libanu, skierowany do najbardziej potrzebujących Libańczyków oraz uchodźców z Syrii. Celem projektu jest zapewnienie przez okres 6 miesięcy bezpieczeństwa żywnościowego oraz środków higienicznych. Projekt zakłada dystrybucję voucherów żywnościowych na terenie całego Libanu. Pomocą zostanie objęte 375 gospodarstw domowych tj. ok. 1 725 osób. Wśród tej grupy rozprowadzone zostaną również środki higieniczne.