Polska pomoc

Badania opinii publicznej

Od 10 lat prowadzone są w Polsce badania dot. wsparcia społeczeństwa dla polskiej współpracy rozwojowej z krajami rozwijającymi się. Ostatnie przeprowadzone zostały w grudniu 2015 roku przez TNS Polska. Według uzyskanych wyników 65 proc. Polaków uważa, że Polska powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych, a 22 proc. jest przeciwnego zdania. Niemal co druga (44%) osoba, która popiera udzielanie przez Polskę pomocy rozwojowej, uważa, że mamy moralny obowiązek pomagać biedniejszym krajom, zaś według 46% respondentów bogatsze państwa pomogły nam w przeszłości, więc my także powinniśmy pomagać teraz biedniejszym. Tak jak w ubiegłych latach zdaniem respondentów Polska może najbardziej pomóc biedniejszych krajom w dziedzinie edukacji (46%) i w dziedzinie zdrowia (38%). Najczęstsze źródło informacji o pomocy udzielanej przez Polskę innym krajom wciąż stanowi telewizja (89%), jednak w tym roku zauważalny jest też wzrost znaczenia innych kanałów przekazu, takich jak Internet - 24% (wzrost o 7 pkt. proc. od poprzedniego badania) oraz prasa - 22% (wzrost o 6 pkt. proc.).

Polska od lat angażuje się we współpracę rozwojową na rzecz krajów rozwijających się. Współpraca rozwojowa realizowana jest w formie programów i projektów, adresowanych do konkretnych grup beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Wspieramy demokratyzację, budowę nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, zmniejszanie ubóstwa, poprawę stanu zdrowia i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczności.

w górę

Tagi