Polska pomoc

Azja

Wprowadzenie

Na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów 6 października 2015 r. Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 do priorytetowych krajów polskiej pomocy rozwojowej w Azji należy Mjanma (dawniej: Birma). Współpraca rozwojowa na rzecz tego kraju koncentrować się będzie na wspieraniu kapitału ludzkiego oraz przedsiębiorczości i sektora prywatnego.

Program określa ponadto, że w przypadku Afganistanu, który był krajem priorytetowym na podstawie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, działania w ramach pomocy rozwojowej będą mogły być kontynuowane do końca 2017 r., co pozwoli na wypełnienie podjętych wcześniej zobowiązań.

powrót

Azja - kraje priorytetowe polskiej pomocy w latach 2016-2020

Azja - kraje priorytetowe polskiej pomocy w latach 2012-2015

w górę

Tagi