Polska pomoc

 

Awaryjne zasilanie w ośrodku szkolno - wychowawczym w Kibeho

Rwandyjske Stowarzyszenie Osób Niewidomych podaje, że w Rwandzie żyje ok. 64 tys. niewidomych, w tym 20 tys. dzieci. Jedynie 2% spośród nich ma możliwość nauki. W 2016 r. naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych ss. Franciszkanek Służebnic Krzyża w Kibeho pobiera 165 dzieci, 133 w szkole podstawowej i 32 w liceum. Docelowo liczba studentów ma wynieść 200 osób. Ośrodek składa się obecnie z 9 budynków, zatrudnia ok. 65 pracowników. Ośrodek jest pokazową placówką oświatową w Rwandzie. W trakcie wizyty w regionie odwiedził ją m. in. prezydent Rwandy Paul Kagame.

MSZ i Ambasada RP w Nairobi wspierają ośrodek od 2008 r., odpowiadając w ostatnich latach przede wszystkim na najbardziej palące potrzeby. Jedną z takich potrzeb jest instalacja generatora prądu. W Rwandzie bardzo częste są przerwy w dostawie prądu, potrafią one trwać przez wiele dni. Wywołują je przede wszystkim gwałtowne burze, powodujące wyładowania elektryczne. Do tego dochodzi zła jakość dostarczanego prądu (brak fazy, spadki napięcia itp.). Dla zapewnienia ciągłości pracy Ośrodka potrzebny jest generator, a także pomieszczenie, w którym zostanie on zainstalowany. Generator przyczyni się także do ochrony zainstalowanego dotychczas sprzętu przed uszkodzeniem związanym z wahaniami napięcia.

Awaryjne zasilanie w ośrodku szkolno - wychowawczym w Kibeho

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 sierpnia do 10 października 2016 we współpracy Ambasady RP w Nairobi z partnerem lokalnym, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych ss. Franciszkanek Służebnic Krzyża w Kibeho. Jego celem jest zapewnienie ośrodkowi w Kibeho możliwości normalnego funkcjonowania także podczas trwających przez dłuższy czas okresów braku prądu. Braki te potrafią paraliżować działalność ośrodka, szczególnie wieczorem (ośrodek dla dzieci nie jest tylko miejscem nauki, ale także miejscem ich zamieszkania). Realizacja tego celu przyczyni się do realizacji celu ogólnego, przyświecającego wszystkim projektom realizowanym przez placówkę w Kibeho: zwiększenie dostępu do edukacji osób niewidomych w Rwandzie i zwiększenie ich szans na integrację z osobami pełnosprawnymi. W ramach projektu zaplanowany jest zakup i instalacja generatora.

Beneficjentami projektu będą dzieci niewidome lub niedowidzące, podopieczni ośrodka w Kibeho (ok. 165), a także kadra ośrodka (ok. 65 osób).

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła 123 577 PLN (29 600 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Awaryjne zasilanie w ośrodku szkolno - wychowawczym w Kibeho

Projekt został zrealizowany w okresie od 10 października do 16 listopada 2016. Jego celem było zapewnienie awaryjnego źródła prądu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, z uwagi na częste przerwy w dostawach energii. Cel został zrealizowany poprzez zakup generatora prądu i budowę pomieszczenia, w którym generator został zainstalowany.