Polska pomoc

August Velo – z Polską pomocą rowerem do Grodna

2 czerwca 2019 r. w białoruskiej Dąbrówce uroczyście otwarto szlak rowerowy August Velo na trasie Rudawa-Lesnaja–Grodno. W inauguracji uczestniczyli marszałek podlaski Artur Kosicki oraz przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Władimir Krawcow, a także przedstawiciele polskiego i białoruskiego korpusu dyplomatycznego.

Nowy szlak August Velo będzie impulsem dla rozwoju turystyki rowerowej m.in. poprzez poprawę infrastruktury białoruskiej części Kanału Augustowskiego oraz aktywizację gospodarczą przedsiębiorców z sektora turystycznego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dwuletniego projektu Polskiej pomocy „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego” przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego we współpracy z Departamentem Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

W poprzednich latach szlak został wytyczony, oznakowany oraz wyposażony w podstawową infrastrukturę towarzyszącą, m.in. w wiaty postojowe. W bieżącym roku przy Kanale Augustowskim zostanie zakupione wyposażenie budynku przeznaczonego na sezonową wypożyczalnię rowerów. Planowany jest też zakup 100 nowych rowerów. Dla Obwodu Grodzieńskiego rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału naturalnego, kulturowego, historycznego i turystycznego. W bliskiej przyszłości szlak August Velo stanie się przedłużeniem szlaku Green Velo, łącząc tym samym Polskę z Grodnem.

Projekt jest realizowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Polska pomoc finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

 

 

w górę

Tagi