Polska pomoc

 

Aktywni Niepełnosprawni

Szpital Ortopedyczny w Hamhung w Korei Północnej jest symbolem współpracy polsko-koreańskiej. Został zbudowany przez polskich robotników w 1954 roku, polski lekarz ortopeda dr Lech Wierusz pracował w szpitalu w latach 1955-1956 jako zastępca dyrektora IV ekipy polskich lekarzy. W 2012 roku dzięki projektowi Małych Grantów Ambasada RP wyposażyła dwie sale w specjalistyczne łóżka pooperacyjne i materace, a w 2013 r. dostarczyła sprzęt ortopedyczny. Jednakże potrzeby pozostają nadal ogromne. Aby zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców prowincji oddział pooperacyjny szpitala w Hamhungu powinien liczyć 40 łóżek. To nadal jedyny specjalistyczny ortopedyczny szpital w kraju.

Ponadto, organizacje zapobiegające wykluczeniu osób niepełnosprawnych takie jak prowincjonalne oddziały KFPD (Koreańska Federacja na rzecz Ochrony Niepełnosprawnych) oraz Związki Niepełnosprawnych powstałe niedawno w Korei Północnej napotykają na szereg trudności w swoim działaniu. Mając zapewnić udział osób niepełnosprawnych w procesach decyzyjnych oraz w życiu społecznym powinny intensyfikować wymianę informacji pomiędzy 4 prowincjami gdzie funkcjonują (South Hamgyong, Kangwon, North i South Pyongan). Nie jest to wykonalne bez sprzętu umożliwiającego komunikację między oddziałami. Dlatego też konieczny jest zakup sprzętu do komunikacji oraz paneli słonecznych umożliwiających ich nieprzerwane funkcjonowanie w kraju gdzie problemy z elektrycznością są na porządku dziennym.

Aktywni Niepełnosprawni

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Pjongjangu z partnerem lokalnym, organizacją Handicap International. Dzięki projektowi osoby niepełnosprawne będą miały szanse lepszej integracji i partycypacji w życiu społecznym dzięki profesjonalnej opiece medycznej i możliwości działania w organizacji zrzeszającej osoby niepełnosprawne. Umożliwi też niektórym pracę. Ponadto dzięki wyposażeniu oddziału pooperacyjnego możliwa będzie pomoc większej ilości pacjentów.

Specjaliści w Handicap International zamówią sprzęt, który zostanie dostarczony i zamontowany w szpitalu w Hamhungu. Przeprowadzone zostanie szkolenie odświeżające uzyskaną w roku ubiegłym wiedzę z zakresu rehabilitacji. Zostanie wybrany i zakupiony sprzęt niezbędny do komunikacji pomiędzy prowincjonalnymi oddziałami Koreańskiej Federacji na rzecz Ochrony Niepełnosprawnych a Związkami Niepełnosprawnych. Zostanie on zainstalowany w 4 z nich (w dwóch pełen zestaw: komputery i panele, w dwóch, posiadających już laptopy - zapewnione zostaną jedynie panele słoneczne). Partner zapewni też odpowiednią oprawę promocyjną, tak by na trwałe w pamięci beneficjentów pozostał donor projektu.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są pacjenci szpitala w Hamhung, którzy otrzymają lepsza opiekę. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach lekarze i rehabilitanci również skorzystają z projektu. Ponadto poprawi się komunikacja i efektywność Federacji i Związków Niepełnosprawnych.

Fundusze Polskiej pomocy przeznaczone na ten cel stanowiły część większego projektu finansowanego przez UE. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła 50 098 PLN (12 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Aktywni Niepełnosprawni

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 czerwca do 28 listopada 2016 r. W jego ramach dostarczono sprzęt do sali pooperacyjnej: specjalistyczne łóżka, materace przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe i komplety pościeli. Wzmocniono zdolności świadczenia usług medycznych, co poprawiło dostęp do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Wcześniej szpital mógł przyjąć 16 pacjentów, obecnie dzięki projektowi może przyjąć 28 pacjentów. Drugim założeniem projektu było polepszenie możliwości komunikacji lokalnych Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych z Centralą Koreańskiej Federacji na rzecz Ochrony Niepełnosprawnych, co zostało osiągnięte poprzez wyposażenie Stowarzyszeń w sprzęt komputerowy (laptopy, drukarki, panele słoneczne).