Polska pomoc

Akademia Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju i Demokracji

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza na cykl warsztatów organizowanych w dniach 17-20 września 2007 w ramach „Akademii Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju i Demokracji".

Warsztaty są skierowane do organizacji partnerskich programu polskiej pomocy zagranicznej oraz środowisk zaangażowanych we współpracę rozwojową. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, pracowników administracji i samorządów realizujących współfinansowane przez MSZ projekty pomocowe w krajach rozwijających się i w okresie transformacji. W warsztatach mogą też wziąć udział organizacje niekorzystające z dofinansowania programu polskiej pomocy zagranicznej oraz przedsiębiorcy zainteresowani aktywnością w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju.

Tematy warsztatów

Społeczna odpowiedzialność biznesu a współpraca z krajami rozwijającymi się - zaangażowanie sektora prywatnego w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju - 17 września 2007

Obraz krajów Południa - praktyka komunikowania o współpracy na rzecz rozwoju - 18 września 2007

Sprawiedliwy Handel - polskie firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne na rzecz producentów w krajach globalnego Południa - 19 września 2007

Zasady własności i partnerstwa w projektach pomocowych - 19 września 2007

Równość szans w projektach pomocowych a kulturowe uwarunkowania rozwoju - kwestie płci w kontekście religii i etniczności w krajach pozaeuropejskich - 20 września 2007

Bezpieczeństwo i etyka pracy z partnerami w krajach nieprzychylnie nastawionych do organizacji pozarządowych - 20 września 2007

Warsztaty będą się odbywać w godzinach 15.00 - 19.00 w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki (piętro XII).

Warunki uczestnictwa

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty dojazdu do Warszawy uczestnicy (organizacje delegujące) pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na wybrany warsztat na adres polskapomoc@msz.gov.pl najpóźniej do dnia 5 września 2007 r. Osoby zainteresowane udziałem w więcej niż jednym warsztacie są proszone o podanie w treści wiadomości, który z warsztatów traktują priorytetowo.

Informacja z potwierdzeniem udziału w warsztatach zostanie przesłana pocztą elektroniczną do dnia 10 września 2007 r.

Informacji udziela: Joanna Popławska, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, tel.: (22) 523 83 04, email: joanna.poplawska@msz.gov.pl

Formularze zgłoszeniowe

Społeczna odpowiedzialność biznesu a współpraca z krajami rozwijającymi się - zaangażowanie sektora prywatnego w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju - 17 września 2007

Obraz krajów Południa - praktyka komunikowania o współpracy na rzecz rozwoju - 18 września 2007

Sprawiedliwy Handel - polskie firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne na rzecz producentów w krajach globalnego Południa - 19 września 2007

Zasady własności i partnerstwa w projektach pomocowych - 19 września 2007

Równość szans w projektach pomocowych a kulturowe uwarunkowania rozwoju - kwestie płci w kontekście religii i etniczności w krajach pozaeuropejskich - 20 września 2007

Bezpieczeństwo i etyka pracy z partnerami w krajach nieprzychylnie nastawionych do organizacji pozarządowych - 20 września 2007

w górę

Tagi