Polska pomoc

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Wprowadzenie

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) została powołana podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Idea jej powołania została ogłoszona podczas II Szczytu Partnerstwa Wschodniego we wrześniu 2011 r. w Warszawie. Powołanie Akademii znalazło również odzwierciedlenie w zapisach deklaracji końcowej przyjętej w trakcie Szczytu.


Celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Służy on kształtowaniu w tych krajach profesjonalnej kadry urzędniczej, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ realizuje program od 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP).

Szkolenia są realizowane według poniższych bloków tematycznych:

  • integracja europejska, m.in. negocjacje, instytucje UE, komitologia;
  • służba cywilna: m.in. zarządzanie przez wartości, reforma SC;
  • ekonomia i biznes: m.in. szkolenia dotyczące finansów publicznych, kontroli zarządczej, zarządzania projektami, MŚP;
  • reforma samorządowa.

 

W latach 2011 - 2019 zorganizowano 32 moduły szkoleniowe dla 554 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów PW.  Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele administracji ukraińskiej (150 osób), następnie gruzińskiej (146 osoby) oraz mołdawskiej (97 osoby). Administrację rządową Białorusi reprezentowało dotychczas 68 urzędników, Azerbejdżanu - 47, a Armenii - 46. 

powrót

w górę

Tagi