Polska pomoc

AidEx 2012

W dniach 24-25 października w Brukseli odbędą się międzynarodowe targi poświęcone pomocy humanitarnej i rozwojowej AidEx 2012 wraz z towarzyszącą konferencją. W wydarzeniu zatytułowanym "The Changing Face of Aid" uczestniczyć będą goście z całego świata: organizacje humanitarne, eksperci ds. rozwoju, producenci oraz dostawcy usług, które niosą pomoc miedzy innymi ofiarom kataklizmów, epidemii i konfliktów.

Celem AidEx 2012 jest owocna dyskusja na temat innowacyjnego podejścia do pomocy humanitarnej i rozwojowej. Światowy kryzys gospodarczy dodatkowo wpłynął na konieczność opracowania przemyślanych i efektywnych rozwiązań w pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Przemówienie otwierające tegoroczną edycję AidEx wygłosi Claus Sørensen, szef Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Na konferencji i targach AidEx pojawią sią również przedstawiciele m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz Oxfam. W sumie organizatorzy wydarzenia spodziewają się ponad 2 tysięcy ekspertów z dziedziny pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz ponad 200 producentów i dostawców usług związanych z tymi sektorami.


AidEx to platforma stworzona pod patronatem głównych organizacji pozarządowych zajmująca się problematyką rozwoju i pomocy humanitarnej oraz ułatwienia dostępu do praktycznej wiedzy na jej temat i dzielenia się doświadczeniami pomiędzy organizacjami partnerskimi.

Pierwsze targi AidEx odbyły się w 2011 r. w Brukseli i wzięło w nich udział prawie 1 800 ekspertów z całego świata, od liderów politycznych do specjalistów ds. zaopatrzenia i logistyki pracujących dla organizacji pozarządowych oraz rządowych i międzyrządowych agencji. Ponadto, w targach wzięło udział ponad 200 dostawców usług z wielu sektorów.

Podczas AidEx 2012 odbędzie się wystawa, konferencja oraz prezentacje i praktyczne warsztaty. Uczestnictwo w AidEx w charakterze gościa jest darmowe, należy jedynie zarejestrować się na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat AidEx dostępnych jest na stronie internetowej tego wydarzenia.

w górę

Tagi