Polska pomoc

Afgańscy urzędnicy służby cywilnej przeszkoleni przez Polskę

W ramach współpracy z centralnymi urzędami w Afganistanie polska Ambasada w Nowym Delhi, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zorganizowała szkolenie podnoszące kompetencje urzędników służby cywilnej.

Strona afgańska wytypowała do udziału w szkoleniu 10 osób - członków służby cywilnej reprezentujących różne urzędy centralne. W dniach 9-13 czerwca 2019 r. w Nowym Delhi uczestnicy razem z polskimi wykładowcami omówili tematy związane z dobrym rządzeniem i zapobieganiem korupcji oraz poznali zasady i praktyki obowiązujące w polskiej polityce zagranicznej.

Zajęcia prowadzili wykładowcy KSAP, Ambasador RP oraz pracownicy placówki i Instytutu Polskiego. Uczestnicy uznali je za ciekawe i bardzo dobrze zorganizowane. Z kolei szkolący pozytywnie ocenili poziom zaangażowania w zajęcia i wiedzę uczestników.

Projekt został współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

w górę

Tagi