Polska pomoc

20 lat istnienia DG ECHO

W tym roku mija dwudziesta rocznica istnienia Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) Komisji Europejskiej. Celem powstania DG ECHO, założonego w 1992 r. przez 12 państw członkowskich UE pod nazwą Biura Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej (European Community Humanitarian Aid Office, ECHO), miało być świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym w Europie i poza jej granicami, niezależnie od ich narodowości, pochodzenia etnicznego, religii, płci czy orientacji politycznej - pomocy opartej na zasadach humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Od początku szczególna uwaga DG ECHO skupiona była na pomocy ofiarom tzw. zapomnianych kryzysów (forgotten crises). Założenia te już od dwudziestu lat wciąż pozostają fundamentalnymi zasadami funkcjonowania DG ECHO.

Od momentu powstania, DG ECHO przekazało łącznie ok. 14 miliardów euro na rzecz ofiar konfliktów i katastrof w ponad 140 krajach na świecie. Od 2007 r. co roku przeznacza średnio 1 miliard EUR, niosąc pomoc prawie 150 milionom osób na świecie. Od 2010 r. świadczone przez DG ECHO wsparcie obejmuje nie tylko pomoc humanitarną, realizowaną za pośrednictwem partnerów – organizacji pozarządowych, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża oraz agend ONZ, lecz także koordynację działań krajów członkowskich UE w zakresie ochrony ludności cywilnej – zarówno w Europie, jak i na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. dwudziestej rocznicy istnienia DG ECHO, w tym z kalendarium wydarzeń, na stronie http://ec.europa.eu/echo/20/.

w górę

Tagi