Polska pomoc

 

„Ruchome Centrum Kultury” cykl działań na rzecz społeczno-kulturalnego rozwoju marginalizowanego regionu Massafer Yatta w Dystrykcie Hebron na Zachodnim Brzegu Jordanu

W projekcie realizowanym w okresie 15 lipca –15 grudnia 2011 r. w wioskach Susya, Mufaggara, Umm Al- Kher w regionie Massafer Yatta (Dystrykt Hebron) w Autonomii Palestyńskiej, brał udział jeden wolontariusz, który przebywał na miejscu od 15 lipca do 2 listopada 2011 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, natomiast partnerem lokalnym - Dar Qandeel for Arts and Culture.

Celem projektu była działalność kulturalna w trzech wioskach regionu, która poszerzałaby sferę kontaktów społecznych i działań artystycznych pomiędzy mieszkańcami marginalizowanego regionu, a przedstawicielami placówek kulturalnych i artystami z innych obszarów Zachodniego Brzegu Jordanu. Projekt zakładał także wzmocnienie sieci lokalnych ośrodków kultury i aktywizację miejscowych wolontariuszy.

W ramach działań projektowych wolontariusz zorganizował 14 wydarzeń społeczno-kulturalnych, w tym warsztaty artystyczne dla dzieci, zajęcia z chustą Klamza, koncert, dwa przedstawienia teatralne, występ cyrku, dwie wystawy, turniej piłki nożnej i festiwal dziecięcy. W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 200 mieszkańców regionu. Przeprowadzono ponadto 2 wizyty studyjne w Tulkarem, w których uczestniczyło 17 lokalnych wolontariuszy.

W ramach komponentu edukacji globalnej, odbyło się 5 spotkań w 5 miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice), w czasie których odbyły się prezentacje zebranego przez wolontariusza materiału filmowego, i wystawa palestyńskiego plakatu politycznego. Wśród uczestników spotkań rozdano też 300 płyt CD z zebranym materiałem edukacyjnym.