Polska pomoc

 

“Troska o życie”- opieka medyczna i edukacja zdrowotna ludności z terenu Misji Bugisi w Tanzanii

Misja Bugisi położona jest na półpustynnych terenach w północno-zachodniej części Tanzanii w regionie Shinyanga. Jest to jeden z najbardziej zaniedbanych pod względem rozwoju i edukacji region kraju. Misja oddalona jest o około 220 km od Mwanzy, miasta położonego nad Jeziorem Wiktorii. Przychodnia znajduje się na terenie Misji w Bugisi i jest prowadzona przez Siostry Zakonne ze Zgromadzenia OLA (Our Lady of Apostoles).

Dostęp do opieki medycznej w regionie Shinyanga jest ograniczony. Przychodnie zdrowia są oddalone od siebie o wiele kilometrów, a podstawowym środkiem transportu jest rower. Stąd też istnieje potrzeba szerokiego propagowania dotyczącej pierwszej pomocy, aby jak najwięcej osób potrafiło poradzić sobie w sytuacji kryzysowej, zanim będzie możliwy transport do przychodni.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są pacjenci przychodni medycznej w Bugisi, jak również ludność zamieszkująca okoliczne wioski. Z projektu skorzystają także uczniowie szkoły Home Craft, w której będą przeprowadzane zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.

“Troska o życie”- opieka medyczna i edukacja zdrowotna ludności z terenu Misji Bugisi w Tanzanii

Projekt jest realizowany w okresie 23 czerwca  – 31 grudnia 2014, przy czym wolontariuszka będzie na misi Bugisi, w Tanzanii w regionie Shinyanga od 2 września do 2 grudnia 2014 r. W tym czasie będzie ona również uczestniczyła w wyjazdach organizowanych do okolicznych wiosek.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariuszy) jest Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI", a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) – Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Bugisi Missions - Tanzania. Projekt „Troska o życie” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pomocy medycznej w rejonie misji Bugisi.

Celem projektu jest poprawa opieki zdrowotnej nad pacjentami przychodni zdrowia w Bugisi poprzez dostęp do opieki medycznej, a także edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z pierwszej pomocy przedmedycznej i odżywiania dzieci.

Beneficjentami projektu będą głównie osoby korzystające z usług przychodni, jak również mieszkańcy okolicznych wiosek. W ramach projektu będą również organizowane zajęcia z pierwszej pomocy w miejscowej szkole Home Craft dla uczących się tam dziewcząt.

Projekt służy realizacji milenijnych celów rozwoju: CEL 4: Ograniczenie umieralności dzieci, CEL 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami, CEL 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób.

“Troska o życie”- opieka medyczna i edukacja zdrowotna ludności z terenu Misji Bugisi w Tanzanii

W ramach realizacji projektu wolontariuszka uczestniczyła w pracy w przychodni medycznej w Bugisi, gdzie, we współpracy z całym zespołem terapeutycznym, prowadziła działania mające na celu usprawnienie pracy przychodni. Do jej obowiązków należała praca w cotygodniowej klinice dla dzieci, w klinice dla ciężarnych, asystowanie w pracowni ultrasonograficznej, a także praca na oddziale. Praca wolontariuszki polegała również na zwiększeniu liczby osób testujących się na obecność wirusa HIV oraz osób biorących udział w działaniach kliniki dla chorych zakażonych tym wirusem. Efektem działań wolontariuszki było również zwiększenie świadomości matek na temat właściwego odżywiania ich dzieci.

Podczas cotygodniowych wyjazdów do pobliskich wiosek, wolontariuszka uczyła miejscowych na temat właściwego odżywiania i wykonywała szczepienia wśród dzieci.  Wolontariuszka wspierała także osoby mieszkające w wioskach dla trędowatych, dostarczając im żywność oraz środki higieniczne.

Do zadań wolontariuszki należało również prowadzenie zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy, podczas których szkoliła dziewczęta oraz kobiety w okolicznych wioskach.