Polska pomoc

Wizyta Minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Kirgistanie

Kraj: Kirgistan

Rok: 2013

Opis: Wizyta Pani Minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Kirgistanie miała miejsce w dniach 6-7 czerwca 2013 r. W jej trakcie Pani Minister przeprowadziła konsultacje polityczne w kirgiskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz odwiedziła miejsce realizacji projektu Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (WECD) pn. Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych stowarzyszeń użytkowników wody. WECD otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w wysokości 697 652 PLN.

w górę