Polska pomoc

Seminarium nt. doświadczeń transformacyjnych

Opis: Podczas seminarium, które odbyło się w dniach 26-27 czerwca 2014 r. dyskutowano o przydatności polskich doświadczeniach transformacyjnych dla krajów Partnerstwa Wschodniego. W wydarzeniu uczestniczyli wybitni eksperci oraz wysokiej rangi przedstawiciele administracji rządowej z Polski i krajów PW. Współorganizatorami seminarium było Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Bank Światowy.

w górę