Polska pomoc

Przywództwo i zarządzanie w administracji publicznej

Kraj: Polska

Rok: 2013

Opis: Z wizytą do Polski przyjechała grupa 8 afgańskich urzędników wysokiego szczebla. Celem przyjazdu jest tygodniowe szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania w administracji publicznej, we współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP).

w górę