Go to content

up

Przywództwo i zarządzanie w... Zdjęcie: 3/15

Przywództwo i zarządzanie w administracji publicznej

W składzie delegacji było 6 wiceministrów oraz 2 dyrektorów. Na zdjęciu od prawej: Mohammed Karim Baz, wiceminister ds. parlamentarnych, Zahir Ebadi, dyrektor ds. finansów i kont w Ministerstwie Finansów oraz Salih Mohammed Khaliq, dyrektor Biura Informacji i Kultury prowincji Balkh.
Foto: KSAP

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Przywództwo i zarządzanie w administracji publicznej